Viser arkivet for stikkord willy

Frank Willy Djuvik på FrPs Landsmøte 2011

Han sier mange ting, en av de tingene er jeg helt enig i og det er at en bonde må kunne leve av drifta på gården, deltid som standard er nedlegging.

Hvorfor skal ikke vi bønder kunne ha så pass inntekt at vi ikke skulle kunne overleve av å jobbe 3000+ timer i året?