Viser arkivet for stikkord vindmøller

Vindmøller på gårdsbruk


Bønder som har forhold til det bør vurdere å anskaffe seg vindmøller og produsere strøm. Utkanter har som regel ustabil strømforsyning, en vindmøllepark vil bidra til en stabil forsyning.

Noen bønder utnytter elver og bekker til strømproduksjon med minikraftverk, synes vi bør også tenke på sol- og vindenergi. Vi har plass, vi kan både produsere strøm og drive ordinær gårdsdrift. Dermed slipper man å anlegge vindmølleparker i urørt natur.

Vindmøller har vært brukt i langt tilbake i historien, til å pumpe vann, male korn og andre enkle drivverk. I Norge har vi hatt vannkraft, derfor ble det ikke noe stor utbredelse av vindmøller. I Texas er det et vanlig syn å se vindmøller på samme jorder der kyr beiter.

Noen argumenterer mot vindmøller fordi de bråker, dreper fugler og er ikke kostnadseffektive. Disse påstandene er feil. En vindmøllepark bråker like mye som et kjøleskap når du er 250 meter unna. Vindmøller dreper 1 av 30000 fugler som dør av menneskelig aktivitet. Produksjonen av ei vindmølle er ofte nedbetalt etter 3-5 måneder etter oppstart.

Vindmøller i Texas

En vindrevolusjon skriver BBC NEWS om en ranch-eier som bygd et utall vindmøller på ranchen sin. Han driver også med kyr i stor stil.

Er dette noe for Norske storgårder, vindmøller i kornåkrene på Hedmarken feks?