Viser arkivet for stikkord troms

• Alt slo feil for avlingene i Troms i år. Nå slakter bøndene dyr de ikke har fôr til. • www.nationen.no

La oss plante skog

Å plante skog er en ypperlig måte for å øke sysselsetningen i distriktsnorge. Dessuten vil skogplanting føre til mere co2 blir blir fanget, motstandere sier at skogplanting er det samme som å asfaltere.(innlegget er oppdatert 23.8 kl 13)

Skogplantingen startet for alvor i 30-årene og siden da er det blitt plantet skog. Nå begynner den eldste skogen å bli hogstmoden og en regel sier at vi bør plante minst like mye som vi høster.

Det ligger betydelige muligheter til skogreisning i Troms Nordland og alle de tre vestlandsfylkene sier skogsjef Nils Bøhn

Slike muligheter bør vi benytte mener jeg, distriktsnorge har ikke så mange muligheter utenom primærnæringene. Skogplanting forandrer naturen sier motstanderne, men vi har alltid forandret naturen. Når vi sager ned gammel skog åpner vi for elg og andre hjortedyr som trives i skogkanten. Kjøper heller ikke argumentet om at det skal være et stor problem at den sprer seg, det er minst 15 år mellom hvert frøår og den må konkurrere med annen vegetasjon.

Granplanting hever verdien av eiendommene, i motsetning til dyrka mark med konsesjon. Hvis det bli forbudt mot granplanting nord for Saltfjellet er det det samme som røveri, hva er vitsen å eie noe som helst hvis vi kan få forvalte den på noen måte? Skogbruket har i dag mange krav om hvikle rammer den skal drive under, på levendeskog.no får du en oversikt.

Her et meget godt innlegg av Finn Roar om hvordan moderne skogbruk drives, det er også vist en video i innlegget, Finn Roar er naturviter.

Selvfølgelig skal vi plante skog! Mener Erik Fløans

Bengt mener vi ikke skal plante gran Nord for Saltfjellet

Litt gran-historie

Flere som ikke liker gran