Viser arkivet for stikkord skogbruk

Klippeaggregat på gravmaskin

Videoen fant jeg på Stor-Gaalaas Gård – Aktivitetsblogg

Det viser et klippeaggregat montert på en gravemaskin, hendy sak.

Det kan gå mot en gullalder for granhogst nord for Saltfjellet

I Bjerkvik hogges nå et 80 år gammelt plantefelt til en verdi på flere hundre tusen kroner. Og om få år er de store plantefeltene fra etterkrigsårene klar for hogst. Les mer på NRK

Har skrevet et innlegg om skogbruket nord for Saltfjellet

Kystskog og klima

På grunn av en målrettet og aktiv skogpolitikk i siste halvdel av forrige århundre, er den norske skogen i dag i stand til å binde halvparten av det norske utslippet av klimagassen CO2. Eller netto 27 millioner tonn. Og skogen har store muligheter for å binde mer. Les mer på Kystskogbruket

La oss plante skog

Å plante skog er en ypperlig måte for å øke sysselsetningen i distriktsnorge. Dessuten vil skogplanting føre til mere co2 blir blir fanget, motstandere sier at skogplanting er det samme som å asfaltere.(innlegget er oppdatert 23.8 kl 13)

Skogplantingen startet for alvor i 30-årene og siden da er det blitt plantet skog. Nå begynner den eldste skogen å bli hogstmoden og en regel sier at vi bør plante minst like mye som vi høster.

Det ligger betydelige muligheter til skogreisning i Troms Nordland og alle de tre vestlandsfylkene sier skogsjef Nils Bøhn

Slike muligheter bør vi benytte mener jeg, distriktsnorge har ikke så mange muligheter utenom primærnæringene. Skogplanting forandrer naturen sier motstanderne, men vi har alltid forandret naturen. Når vi sager ned gammel skog åpner vi for elg og andre hjortedyr som trives i skogkanten. Kjøper heller ikke argumentet om at det skal være et stor problem at den sprer seg, det er minst 15 år mellom hvert frøår og den må konkurrere med annen vegetasjon.

Granplanting hever verdien av eiendommene, i motsetning til dyrka mark med konsesjon. Hvis det bli forbudt mot granplanting nord for Saltfjellet er det det samme som røveri, hva er vitsen å eie noe som helst hvis vi kan få forvalte den på noen måte? Skogbruket har i dag mange krav om hvikle rammer den skal drive under, på levendeskog.no får du en oversikt.

Her et meget godt innlegg av Finn Roar om hvordan moderne skogbruk drives, det er også vist en video i innlegget, Finn Roar er naturviter.

Selvfølgelig skal vi plante skog! Mener Erik Fløans

Bengt mener vi ikke skal plante gran Nord for Saltfjellet

Litt gran-historie

Flere som ikke liker gran

Problemer i skogbruket

Skogarbeider

Finanskrisen gjør at det bygges mindre og prisene på tømmer stuper. Sagbrukene vil i verste fall ikke ta i mot tømmer. Hvilke følger får dette for skogbruket og finnes det andre muligheter/alternativer enn det tradisjonelle?

Mange Frykter for rekrutteringen fordi lærlingene er de første som blir oppsagt. Forsvinner arbeidsfolket til andre næringer tar det tid å få fart på skogbruket senere. Blir hogstmoden skog ikke hogd og erstattet med nyplanting går tilveksten ned.

Jeg tror likevel det må være muligheter feks mangler det sagflis som brukes til strø i fjøs og staller. Briketter til fyrkjeler og vedovner er et nytt marked og kanskje vil bedre situasjonen på sikt.
Noen med meninger?