Viser arkivet for stikkord opprør

Brudd i landbruksforhandlingene

Vi bønder er opprørte over tilbudet og det vil vi markere!

– Norges Bondelag kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets vedtak om økt matproduksjon på alvor, understreker Nils T. Bjørke, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag

Dette skriver Bondelaget på sin hjemmeside.

Jeg stiller meg bak og mener det er riktig og plassere ansvaret der det hører hjemme. Regjeringen med landbruksmeldingen sin har skrudd opp forventningene, men i praksis gir de ikke mer enn før. Skal det være landbruk over hele landet må tilbudet øke betraktelig. Landbruket bygges ned nesten over hele landet og dette tilbudet vil ikke stoppe det.