Viser arkivet for stikkord melkekvote

• Melkebøndene i Nordland byr dobbelt så mye for en liter melkekvote som bønder i Møre og Romsdal. Samdriftene selger — familiebrukene kjøper. • www.nationen.no
• 
Innmeldingsfristen for kjøp av kumelkkvote er 1. desember, og kjøp av kvote har virkning fra nytt kvoteår som starter 1. mars 2010. Fristen for innmelding av kjøp av geitmelkkvote er 1. oktober. Kjøp av geitmelkkvote har virkning fra nytt kvoteår som starter 1. januar 2010.
 • www.slf.dep.no