Viser arkivet for stikkord matproduksjon

Klarer vi å auke matproduksjonen med 20%

Det er eit mål for styresmaktene å auke den norske matproduksjonen med 20% dei komande 20 åra. Korleis skal vi klare det? Årets jordbruksoppgjer var neppe eit positivt bidrag til å auke den norske jordbruksproduksjonen. Skal produksjonen opp, så må det bli attraktivt for ungdom å ta over gardsbruk ved generasjonsskifte. Ungdom i dag er ambisiøse, og vil gjerne ha ein god jobb som gir høg inntekt. Derfor må det vere kjempeviktig at det innan jordbruket er muleg å ha ei driftsinntekt som kan konkurrere med den lønna som gjennomsnittsnordmannen har. Å produsere mat er tross alt så viktig at det bør bli eit attraktivt alternativ for ungdom som står ved starten av yrkeskarrieren, og som har eit tilgjengeleg gardsbruk å ta over. Men det er vel ikkje berre inntekta som skal vere konkurransedyktig. Det er vel også viktig med regelmessig fritid, ferie og sikkert andre faktorar? Kva trur du Einar?

• Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) mener stadig flere land innser sammenhengen mellom matsikkerhet og klimatiltak. • www.gardsplassen.no

Norsk landbruk gir sunnere mat

Norsk landbruk gir sunnere mat leste jeg nettopp i Nationen, en gladnyhet jeg gjerne bringer videre.

Den norske landbrukspolitikken gir sunnere mat og mindre fedmeproblem enn i land med en liberal landbrukspolitikk, mener forskningsdirektør

Artikkelen sammenligner land i Europa, USA og Japan

Nordisk kosthold er med de beste, det skulle vi ikke ha trodd.

Med den kontrollen det tross alt er på norsk matproduksjon synes jeg ikke det er rart vi ligger i toppen. Men det koster, vel bekomme til de som vil ha billigst mulig mat.

• Ole-Anton Teigen krev eit klart svar frå landbruksministeren på kva grep Brekk vil ta for å setje Norge i stand til å dekkje vår del av verdas aukande matbehov. • www.nationen.no