Viser arkivet for stikkord matjord

Bevar matjorda

I årsmøteresolusjonen fra Norges Bondelag sitt årsmøte skriver de: Hvert år blir ca 15 000 dekar med dyrka og dyrkbar jord bygd ned. Nedbygging av matjord er et ran fra framtidige generasjoner. Årsmøtet krever at matjorda må få et bedre lovvern og at det etableres en nullvisjon. I høstens valg vil Norges Bondelag utfordre politikerne på et sterkere vern av matjord.

Hvorfor er det et ran for fremtidige generasjoner?

Jo fordi vi ikke kan erstatte den tapte matjorda, samtidig blir vi flere folk her i landet(8 millioner i 2060). Å satse på import er en risikosport, alle land har sine problemer, selv om det kan dyrkes mer. Fremtidens jordbruk får nye problemer, vannmangel og tørke er det viktigste. Fosfor er et viktig næringsmiddel til all plantevekst, det er et mineral som det blir mindre av og noen spår sultkatastrofe når det tar slutt. Da må man finne andre kilder eks i kloakk.

Ny jordvernlov må vedtas

Kan norsk jordbruk fø landets befolking med basisvarer om 50 år? Er det noen som kan svare på det? Alternativet er å kjøpe mere fra andre land, hvor sikkert er det? Matjord blir nedbygd over hele verden og verdens befolkning vokser raskere og raskere.

Lokalpolitikerne er ikke så glade for det nye forslaget, de vil styre som de vil i eget hus. Bondelagene, miljø- og jordvernorganisasjonene er positive, det mener jeg de fleste bør være (via Nationen).

Verdens matproduksjon må dobles innen 50 år for å kunne få verden. Hittil har bortgangen av matjord blitt erstattet av mere effektiv drift på gjenværende arealer.

Derfor er de viktig at regjeringen tar ansvar for matjorda i Norge, matjorda i Norge er så viktig at den må administreres på nasjonalt plan.