Viser arkivet for stikkord ku

Spel litt for kyra

Fekk tips om denne på fb av ei mor som hadde fått tips av ei dotter – og slik går no dagan. Uansett. Her er den:


Speler du for kyrne dine, Einar?!

Kyr som leker i snø

Duger fremdeles etter 40 år, bygget består av melkestall, melkerom, lager og kraftfôrsilo.

Snø på i fjellet, men flott vær i dag.

Kyrne på fellessetra er bare inne for å bli melket samtidig får de kraftfôr, så er det ut igjen.

Åkerholme kalles slike områder i eng og åker som ikke er oppdyrket.

Om åkerholmer: Åkerholmene har ofte grunt jordsmonn og et gunstig lokalklima. Områdene kan være viktige skjul og beiteområder for dyr og fugler. Mange steder vil plantesamfunn på åkerholmene være preget av tidligere tiders bruk, og kan ved fortsatt skjøtsel tas vare på som verdifulle biotoper(tekst fra Skog og trær i kulturlandskapet).

Seterliv

Har arbeidet på ei seter noen dager, fellesbeite med over 60 kyr. Interessant jobb og noe må man gjøre når man ikke har dyr selv.

Ble tilkalt på kort varsel fordi en avløser var blitt syk. På setra er vi to som jobber sammen, «storbonden» har ansvaret for gjerding, fôring og jage kyrne til innhegning. Så slippes 4 og 4 kyr inn i melkestallen samtidig. Når storbonden henter kyrne forbereder jeg til melking, skyller anlegget og får alle slanger og bryter på rett plass.

Så er det tid for melking, vi slipper inn 4 kyr på venstre side, kyrne får kraftfôr under melking så det er nesten slåsskamp for å komme inn, det gjelder å være rask å stenge døra. Både storbonden og jeg er med under melkingen, det er nok å gjøre. Jurene blir vasket og melkeorganene kommer på, så slippes 4 kyr inn på det andre siden av melkegraven. Så er det påan igjen med vasking og melking.

Det tar nesten 3 timer før kyrne er kommet ut på beite og melkeanlegget er vasket og reingjort. Melkestallen blir spylt rein og så har jeg fri til kveldstellet og vi følger samme rutinen hele tiden.
Fordi det er over 5 mil å kjøre hjem foretrekker jeg å bo på setra, fordriver tiden med å gå turer og fotograferer, omtrent som hjemme.

Skal skrive litt mer om Moan Fellesbeite som det heter, men det fortjener en egen bloggpost.