Viser arkivet for stikkord jordbrukspolitikk

En fot på gassen og den andre på bremsen

En fot på gassen og den andre på bremsen, slik vil jeg beskrive landbrukspolitikken. Staten fører en politikk som gjør at flere og flere bruk legges ned mens de har begrensninger på hvor stor brukene og kvotene skal være.

Det nytter ikke å rasjonalisere litt, vi må gå hele linjen eller få mere tilskudd. Mange har forsøkt samdrifter som går ut på at bønder slår seg sammen og bygger en moderne fjøs som gjør at medlemmene får milliongjeld mens lønna går ned. Greit at samdrifter gir mere fritid men dette er ikke rasjonalisering, Rasjonalisering er hvis en bonde som produsere 100000 tonn melk greier å produsere 200000 tonn, da er det rasjonalisering. Nytter ikke å sette tak over hvor mye ei samdrift skal produsere, det er det vi ser resultatet av nå. Samdrifter og nye fjøs legges ned og gamle fjøs som driver i grenseland i hva som er lovlig overlever enda en stund, men de lever på lånt tid fordi de ikke blir vedlikeholdt.

Det kommer til å bli en dramatisk forandring i jordbruket frem til 2034 da blir det forbudt med båsfjøs. Vi vet nå at det ikke nytter å bygge «småfjøs» under 60 kyr, skal vi bygge må kalkulere med mindre fortjeneste og mindre tilskudd. Leste i en svensk bondeblogg at prisen på melk gikk ned med en krone fra i fjor, det var et tap på 240 000 kr. Dette kan skje i Norge også, prisene er presset og melk- og kjøttprisene har ikke økt siden jeg ble bonde i 1998.

Dette er valget bønder, politikere og det norske folk må ta, har vi råd til små gårder eller er pris på matvarer viktigst.

Bilder viser en jordkjeller og i bakgrunnen et nedlagt småbruk med en fritidsbolig på, kanskje er det slik bygda blir, en plass for fritid og gamle minner

Norsk Bonde- og Småbrukerlag drømmer

Kviger

Ole-Anton Teigen krev eit klart svar frå landbruksministeren på kva grep Brekk vil ta for å setje Norge i stand til å dekkje vår del av verdas aukande matbehov. (via Nationen)

Jeg tror han må vente lenge på svar, jeg tror ikke det er så enkelt at man kan ta et politisk vedtak på å doble produksjonen av matvarer her i landet. I dag må vi kjempe for å få lov til å produsere noe som helst. Å holde balanse i markedet er det beste vi kan håpe på( forbruk minus import).

Selv om politikerne bestemmer mye så nytter det ikke å begynne å snakke om å produsere mer enn vi får selge. Dette kan ikke politikerne bestemme og landbruket har ingen problem til å øke produksjonen.

Den dagen innlandsmarkedet begynner å øke vil også produksjonen også øke og den kan økes raskt. Melkekvotene holder en kunstig lav produksjon på mange bruk fordi mange ikke har råd til å kjøpe kvote og investere i drifta. Blir det selgers marked vil disse problemene forsvinne som dugg for sola.

Skjønner ikke helt hva Teigen og Brekk tenker her men større etterspørsel er ikke et problem det er et gode for oss som selger mat.