Viser arkivet for stikkord fett

Smørkrise...igjen?

Hvorfor oppstår det egentlig smørkrise i et land som har tilgang på store og næringsrike beiteområder?
Forsår det slik at kua ikke får næringsrik nok mat, altså for lite fett i kosten.
Er det da siloforet som gjør at de blir “underernærte” på fett?

Melk og melkefett

Det skrives mye om melkefett og kvoter, men ingen nevner melkefett og pris. I gamle dager fikk vi betalt etter hvor feit melka var, senere har vi fått betalt for proteinet i melka. Poenget med proteinbetaling var å gjøre melka mer sunn, etter hvordan vi tenkte på syttitallet.

I dag er det motsatt, vi har for lite melkefett og da skulle det være naturlig å få betaling for feit melk. Å legge om fôringen slik at vi fikk mere fett vi gi raskt økning og meieriene vil mere fett allerede i år.