Viser arkivet for stikkord dyrevern

Trenger vi dyrepoliti

Trenger vi dyrepoliti, når vi allerede har et Mattilsyn? Flere og flere mener vi må få et dyrepoliti, men hva med det vi allerede har, vil det ikke bli en kamp om penger mellom to etater?

På mattilsynet sin webside står det “Mattilsynet forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat, matkjeden fra jord og fjord til bord. Dette omfatter alle virksomheter innen primærproduksjon, næringsmiddelindustri og småskalaproduksjon, importører, dagligvarebutikker og alle som holder dyr (også private). Det er også Mattilsynet som fører tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter, og med omsetning av legemidler utenom apotek”.

Som vi ser står “også private” i parentes og det er på mange måter slik private dyrehold blir fulgt opp. Dyrevernalliansen og mange andre har kritisert Mattilsynet og hevdet av et dyrepoliti vil fungere bedre. Har lenge vært i tvil om det er rett og forlange en ny etat, som skal sloss om penger til budsjettene?

I Stockholm er det opprettet et dyrepoliti som en avdeling i det ordinære politiet på linje med for eksempel trafikkpoliti. Dette er en løsning som jeg tror vil fungere i Norge også, spesielt i de store byene, vold mot dyr henger ofte sammen med vold mot mennesker.

Svaret er da at vi ser at mennesker som er voldelige mot dyr, også er voldelige mot mennesker. Undersøkelser i Sverige viser at i 70 prosent av tilfellene hvor kvinner mishandles, skjer det samme med dyrene, skriver Nrk i samme artikkel.

Tror også en slik løsning vi gi politiet mere kompetanse i dyrevernsaker.

Ny barnebok om dyrevelferd

Rådet for dyreetikk har utgitt en bok om hvordan dyr har det. Boken “Verdt å vite om dyras liv” omhandler familiedyr og dyr i landbruket. Rådets mål er at boken skal bidra til bedre kunnskap om de forskjellige artene, slik at de kan få det bedre. Bla i boka

Denne linken fant jeg i et nyhetsbrev fra Dyrevernalliansen

Den nye Tinereklamen

Åpner grinda for nye reklamebyråer Tine går i disse dager på lufta med et nytt profilkonsept som heter «Sånt blir det god melk av». Kampanjen er Tines største profilkampanje siden 1992 og kostnaden skal ligge i størrelsesorden ti millioner kroner Teksten er sakset fra Kampanje.com(se link)

Dyrevernalliansen sin facebookside pågår det en diskusjon om kyrne har det like god som det reklamen gir inntrykk av.

Tja hva skal man si, som bonde kunne jeg ha sittet her hele dagen og forklart hvordan kyrne har det. Kanskje mere interessant er det hva dere andre synes, så får jeg følge på, så hva synes dere, den reklamen er vel helt OK!

Oppdaterer med å legge ut linken til Dyrevernalliansen som Hilde Valbjørn Hagelin kom med.