Viser arkivet for stikkord dyrepoliti

Trenger vi dyrepoliti

Trenger vi dyrepoliti, når vi allerede har et Mattilsyn? Flere og flere mener vi må få et dyrepoliti, men hva med det vi allerede har, vil det ikke bli en kamp om penger mellom to etater?

På mattilsynet sin webside står det “Mattilsynet forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat, matkjeden fra jord og fjord til bord. Dette omfatter alle virksomheter innen primærproduksjon, næringsmiddelindustri og småskalaproduksjon, importører, dagligvarebutikker og alle som holder dyr (også private). Det er også Mattilsynet som fører tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter, og med omsetning av legemidler utenom apotek”.

Som vi ser står “også private” i parentes og det er på mange måter slik private dyrehold blir fulgt opp. Dyrevernalliansen og mange andre har kritisert Mattilsynet og hevdet av et dyrepoliti vil fungere bedre. Har lenge vært i tvil om det er rett og forlange en ny etat, som skal sloss om penger til budsjettene?

I Stockholm er det opprettet et dyrepoliti som en avdeling i det ordinære politiet på linje med for eksempel trafikkpoliti. Dette er en løsning som jeg tror vil fungere i Norge også, spesielt i de store byene, vold mot dyr henger ofte sammen med vold mot mennesker.

Svaret er da at vi ser at mennesker som er voldelige mot dyr, også er voldelige mot mennesker. Undersøkelser i Sverige viser at i 70 prosent av tilfellene hvor kvinner mishandles, skjer det samme med dyrene, skriver Nrk i samme artikkel.

Tror også en slik løsning vi gi politiet mere kompetanse i dyrevernsaker.

• Dyrepolitiet fekk tak i hund på rømmen. • www.sognavis.no

Dyrepoliti hvorfor?

03.07.2009

Til stadighet er det noen som roper på dyrepoliti for å hindre dyretragedier. Eksemplene som blir brukt er TV- show fra utlandet der dyrepolitet blir fulgt av et tv-team. Å se dyr som blir reddet gjør sterkt inntrykk, men hindrer det dyretragedier?

Det viktigste arbeidet er vel å hindre at det skjer slike tragedier. I den senere tid har jeg sett personer som har stått fram og innrømt å ha vanskjøttet dyr og jobber nå for å hindre at slike ting skal skje igjen. På facebook er det startet en kampanje for en krisetelefon for dyreholdere som sliter.

Dette mener jeg er viktigere ting å fokusere på enn om vi skal ha et dyrepoliti i tillegg til mattilsynet. Dyrevelferd er komplisert, det er mange punkter som skal oppfylles før du kan godkjenne et dyrehold. Først skal bygninger og innredninger godkjennes, rutiner og alt som skjer med dyrene skal dokumenteres (produksjonsdyr).

Derfor mener jeg at eksemplene fra utlandet tyder på at Dyrepoliti er en erstatning for et godt dyrevern. Å satse på å komme når dyrene lider er å gi opp. Selvfølgelig må vi reagere når dyr lider og det må være straffbart når dyr mishandles.

Mener det beste er å gjøre mattilsynet bedre og at de får ressursene som de trenger for å gjøre en god jobb. Å begynne å bygge opp en ny etat fører bare til ansvarspulverisering som ingen er tjent med.