Viser arkivet for stikkord bygda

Bygdeproblemet som ingen vil, kan eller tør å gjøre noe med

Selvforsyningsbruk

I 1905 hadde vi utskifting i Norge og alle fikk skjøte på eiendommene sine, siden har lite skjedd med størrelsen landbrukseiendommene. Hvordan skal vi kunne drive en moderne drift når vi må leie store arealer. Vi bønder leier jorder, ofte ligger de spredt, noe som gjør at det blir mye transport langs veiene.

For hundre år siden var de fleste brukene selvforsyningbruk, de produserte det som familien trengte for å overleve. I dag må vi ha en effektiv produksjon og en viss størrelse for å drive forsvarlig. Jeg bruker to dager på å høste det som hele familien, for 40 år siden, brukte tre uker på å hesje og tre uker på å kjøre inn høyet.

Bo- og driveplikten
Bo-og driveplikten er en tullelov som ble innført fordi å sikre drift på alle bruk, men den har aldri virket. Hvordan kan noen drive et gårdbruk som ble nedlagt fordi det var ulønnsomt? Det hører med til historien at loven sjelden blir praktisert slik den var tenkt, leier arvingene ut dyrkamarka slipper de unna. En fordel for dem som får leie, men det er også en ulempe med mye leiejord.

Mange bønder leier mye jordbruksarealer, ofte fra flere grunneiere. Det går bra så lenge alle er enige, men det er en usikkerhet, spesielt hvis man skal gjøre store investeringer.

Hvorfor er det sånn? Er det bare jeg som synes det er et problem? Hvorfor er det ingen som gjør noe med det? Skal forsøke med noen påsander!

For mange er jorda «hellig», den ble dyrket opp av fedre og bestefedre, så de reagerer sterkt bare noen snakker om salg, selv de ikke har noen plan om å drive.

Tror ikke alle skjønner dilemmaet til oss bønder, at vi har behov for å utvide er vanskelig å forstå.

Småbrukerlaget og mange bønder vil ikke innse at tiden går i fra oss. Vi trenger sikkerhet for å kunne fornye bygningsmassen, som har et enormt etterslep.

Myndighetene skal ivareta alles interesser og virker handlingslammet.

Hvordan skal vi få ei moderne og livskraftig bygd med gårder som var beregnet for selvforsyning? For det er ikke bare jordbruket som stagnerer, det gjelder hele bygda.

Kvinnemangel i bygda

«Feite, kjører i fylla og stemmer FRP, når de blir eldre gifter de seg meg ei jente fra Østen.» Dette er et sitat fra en diskusjon om hvorfor det er kvinnemangel i bygdenorge. Det var ei utflytta jente som beskrev guttene hun vokste opp sammen med.

Er nå ikke sikker på om det er bare mannfolkene sin skyld at kvinnene rømmer bygda. Kvinner reiser ut for å finne arbeid og utdannelse, det er vel neppe overskudd av arbeidsplasser som venter dem i hjembygda.

At det kommer utenlandske kvinner til bygda er vel et resultat av underskudd på Norske kvinner. Har ikke noe godt svar på hva som kan gjøres for å få balanse vi må kanskje bare godta at det er sånn?