Viser arkivet for stikkord bondelaget

Bevar matjorda

I årsmøteresolusjonen fra Norges Bondelag sitt årsmøte skriver de: Hvert år blir ca 15 000 dekar med dyrka og dyrkbar jord bygd ned. Nedbygging av matjord er et ran fra framtidige generasjoner. Årsmøtet krever at matjorda må få et bedre lovvern og at det etableres en nullvisjon. I høstens valg vil Norges Bondelag utfordre politikerne på et sterkere vern av matjord.

Hvorfor er det et ran for fremtidige generasjoner?

Jo fordi vi ikke kan erstatte den tapte matjorda, samtidig blir vi flere folk her i landet(8 millioner i 2060). Å satse på import er en risikosport, alle land har sine problemer, selv om det kan dyrkes mer. Fremtidens jordbruk får nye problemer, vannmangel og tørke er det viktigste. Fosfor er et viktig næringsmiddel til all plantevekst, det er et mineral som det blir mindre av og noen spår sultkatastrofe når det tar slutt. Da må man finne andre kilder eks i kloakk.

Bonde verdas beste og viktigaste yrke

Bondelagets leder Nils T. Bjørke taler!

Krever tetting av inntektsgap

Ny internasjonal bondeorganisasjon ser dagens lys

Norges Bondelag og Norsk landbrukssamvirke er blant organisasjoner i 50 land som danner WFO

Berit Hundåla, Hildegunn Gjengedal og Kai Normann Hansen var med på danningen av WFO: World farmers organisation

World Farmers Organisation heter organisasjonen som skal ta seg av interessene til bondeorganisasjoner og samvirkeorganisasjoner verden over – i forhold til verdens handelsorganisasjon, WTO, og i forhold til FAO – FNs matvareorganisasjon Les mer på Bondelaget