Viser arkivet for stikkord beiting

Duger fremdeles etter 40 år, bygget består av melkestall, melkerom, lager og kraftfôrsilo.

Snø på i fjellet, men flott vær i dag.

Kyrne på fellessetra er bare inne for å bli melket samtidig får de kraftfôr, så er det ut igjen.

Åkerholme kalles slike områder i eng og åker som ikke er oppdyrket.

Om åkerholmer: Åkerholmene har ofte grunt jordsmonn og et gunstig lokalklima. Områdene kan være viktige skjul og beiteområder for dyr og fugler. Mange steder vil plantesamfunn på åkerholmene være preget av tidligere tiders bruk, og kan ved fortsatt skjøtsel tas vare på som verdifulle biotoper(tekst fra Skog og trær i kulturlandskapet).

Kyrne på vei inn til melking, kyrne går ute hele døgnet og er bare inne to ganger i døgnet og får kraftfôr og blir melket.

Ute dag og natt

Nattbeite

Om sommeren har jeg kyrne ute dag og natt, melkekyrne er bare inne for melking. Slik har jeg gjort det i mange år. Kyrne går i elektrisk gjerder, noen gjerder er permanente og noen flytter jeg hele tiden slik at kyrne har ferskt beite hele tiden.

Fikk et spørsmål om dette da jeg viste bilde av kyrne når de kom ut av fjøsen om kvelden. Vedkommende var oppvokst på gård men de hadde aldri kyrne ute om natta.

Det stemmer sikkert, for en generasjon siden stod melkekyrne inne om natta, bare ungdyrene var uten dag og natt. Hva er så grunnen til det? Det er flere grunner til at jeg har dyrene ute om natta. Den viktigste grunnen er at de skal få nok mat, skal de stå inne om natte må de fòres om kvelden. Det slipper jeg, når kyrne går ute, beiter de i ca to timer før de legger seg ned og ørter(tygger drøv). Det holder de på med hele tiden, beiter og ørter.

Kyrne blir roligere når de går ut og inn av fjøset hele tiden, det blir mindre stress. Mindre renhold i fjøsen blir det også, selv om de skiter mye den tiden de er inne.