Viser arkivet for stikkord beite

Kyr

Kyrne på vei inn til melking.

Det blir visst færre sauer også

Duger fremdeles etter 40 år, bygget består av melkestall, melkerom, lager og kraftfôrsilo.

Snø på i fjellet, men flott vær i dag.

Kyrne på fellessetra er bare inne for å bli melket samtidig får de kraftfôr, så er det ut igjen.

Åkerholme kalles slike områder i eng og åker som ikke er oppdyrket.

Om åkerholmer: Åkerholmene har ofte grunt jordsmonn og et gunstig lokalklima. Områdene kan være viktige skjul og beiteområder for dyr og fugler. Mange steder vil plantesamfunn på åkerholmene være preget av tidligere tiders bruk, og kan ved fortsatt skjøtsel tas vare på som verdifulle biotoper(tekst fra Skog og trær i kulturlandskapet).

Kyrne på vei inn til melking, kyrne går ute hele døgnet og er bare inne to ganger i døgnet og får kraftfôr og blir melket.

-

Da har jeg fått fem hester på beite og det blir neppe flere, har ikke flere bestillinger i alle fall. Er likevel fornøyd, tilbudet er blitt godt kjent og de som eier hestene er godt fornøyd.