Viser arkivet for stikkord bønder

Gårdbrukerens sikkerhetsnett

Steinkjer kommune har siden juni arbeidet med å etablere et nettverk som skal fremme og ivareta gårdbrukerens helse. Arbeidet ledes av en nettverksgruppe bestående av Steinkjer kommune ved kommuneoverlegen og landbrukskontoret, Landbrukets HMS-tjeneste, Steinkjer avløserlag,Samstyret for bondelagene i Steinkjer, NAV-Steinkjer og Mattilsynet Les mer

Dette arbeidet har ført til at Steinkjer kommune hadde en beredskap i romjula: Åpen dør i romjula med et telefonnummer til HMS-tjenesten, og Landbrukskontoret i kommunen har vært åpent i hele jula.

Denne saken fant jeg på Facebookgruppen Opprett krisetelefon for bønder som møter veggen. Stopp dyretragediene nå! gruppen skriver dette om seg selv: En gruppe for oss som vil at landbruksorganisasjonene og myndighetene skal samarbeide om å opprette og drive en krisetelefon for bønder. Målet med tjenesten bør være å fange opp situasjoner som kan utvikle seg til dyretragedier og å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon i landbruket. Vern av mennesker og dyr må gå hånd i hånd.

En fot på gassen og den andre på bremsen

En fot på gassen og den andre på bremsen, slik vil jeg beskrive landbrukspolitikken. Staten fører en politikk som gjør at flere og flere bruk legges ned mens de har begrensninger på hvor stor brukene og kvotene skal være.

Det nytter ikke å rasjonalisere litt, vi må gå hele linjen eller få mere tilskudd. Mange har forsøkt samdrifter som går ut på at bønder slår seg sammen og bygger en moderne fjøs som gjør at medlemmene får milliongjeld mens lønna går ned. Greit at samdrifter gir mere fritid men dette er ikke rasjonalisering, Rasjonalisering er hvis en bonde som produsere 100000 tonn melk greier å produsere 200000 tonn, da er det rasjonalisering. Nytter ikke å sette tak over hvor mye ei samdrift skal produsere, det er det vi ser resultatet av nå. Samdrifter og nye fjøs legges ned og gamle fjøs som driver i grenseland i hva som er lovlig overlever enda en stund, men de lever på lånt tid fordi de ikke blir vedlikeholdt.

Det kommer til å bli en dramatisk forandring i jordbruket frem til 2034 da blir det forbudt med båsfjøs. Vi vet nå at det ikke nytter å bygge «småfjøs» under 60 kyr, skal vi bygge må kalkulere med mindre fortjeneste og mindre tilskudd. Leste i en svensk bondeblogg at prisen på melk gikk ned med en krone fra i fjor, det var et tap på 240 000 kr. Dette kan skje i Norge også, prisene er presset og melk- og kjøttprisene har ikke økt siden jeg ble bonde i 1998.

Dette er valget bønder, politikere og det norske folk må ta, har vi råd til små gårder eller er pris på matvarer viktigst.

Bilder viser en jordkjeller og i bakgrunnen et nedlagt småbruk med en fritidsbolig på, kanskje er det slik bygda blir, en plass for fritid og gamle minner

Tull om kart og bønder som jukser

Saken handler om at kartene har blitt mere nøyaktig. Alle nydyrkninger som er gjort opp igjennom tiden er blitt oppmålt og planlagt av landbruksmyndighetene. De oppmålingene som ble gjort da har vi siden søkt tilskudd for. Plutselig er kartene blitt mere nøyaktig og alle bønder er blitt banditter.

Bondelaget avviser juksekultur. I Nationen har det vært flere påstander at det er en juskekultur blandt bønder når vi søker tilskudd, noe bondelanget avviser.

Alle bønder som jukser bør blitt straffet, slike ødelegger for oss andre, men jeg tror ikke det er mange som gjør det.

• Det foregår en kamp om dagen som tilsynelatende ser ut til å handle om statistikk – bondestatistikk – men som egentlig handler om retten til å bestemme hva en bonde er, eller rettere, hva en bonde skal være. Nationens debatt omkring antall bønder avslører at ”bondestatistikk” er politikk. • my.opera.com