Viser arkivet for stikkord afrika

Landran

Hva er hensikten med å åpne grensene for at fattige bønder, i for eksempel Afrika, skal selge oss landbruksvarer tjene mer når jorda blir ranet fra dem?

“Høye priser på mat og andre råvarer gjør at investorer kaster sine øyne på matjord i Afrika. Global knapphet på jordbruksareal og vann driver utviklingen.

Det samme gjør afrikanske ledere som er desperate etter utenlandsk kapital.

Afrikanske småbønder kan bli taperne”.

Etiopia selger matjorda

Med hungersnøden i 1884 i friskt minne, begynte Etiopia å selge store jordbruksareal til utlendinger. Dette gjør de for å modernisere og for å kunne få nok mat til sine 80 millioner innbyggere.
Fattige Etiopiske bønder er ikke fullt så begeistret for utlendinger som kommer og overtar jorda deres. Utenlandske (mest asiatiske) bønder som kommer og tjener penger til seg selv.

Støtte til egne bønder
Mange mener det skulle vært gitt støtte til landet egne bønder, mens andre mener de har for dørlig kvalitet på produktene. En bonde-revolusjon må til og slutt med å selge matjorda til utlendinger.

Hva skal til for at fattige bønder skal lever kvalitetsvare? Jeg tror svaret er ganske enkelt. Jeg er riktig nok født og oppvokst på en N-Norsk småbruk, men likevel tror jeg noe problemstillinger er nokså like.

Rammebetingelser
Bønder trenger sikkerhet, de må få eie sin egen jord fordi et gårdbruk trenger flere generasjoner for å bli bra. Sikkerhet for omsetning, det må være et omsetningsledd som er tilpasset små bruk og som kan nå det rette markedet for produktene. Bøndene trenger også kreditt for å kunne kjøpe innsatsfaktorer. Tilslutt må markedet vernes med toll, fattige bønder har ikke muligheter til å konkurrere med et svingene verdensmarked der mange vestlige land gir eksportsubsidier.
Under slike forhold vil kvaliteten og moderniseringen komme av seg selv. Om ei afrikansk bondekone bare eier et hakke, kan hun produsere mere enn familien selv trenger. Etterhvert som de får bedre råd og kreditter vil de få en fornuftig investering og økonomi på jordbruksenhetene, selv om de er små.

Jeg mener dårlig politisk styring er det største problemet for å bli kvitt fattigdommen.