Viser arkivet for stikkord senterpartiet

Presentasjon av nytt næringshageprogram

Åpnet Landsbylivet på Dokka

Hvem skal bestemme i strandsonen

Senterpartiet vil ha selvstyre i strandsonen, kommunene skal selv bestemme.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete vil kjempe for mer lokalt selvstyre i strandsonespørsmål skriver siste.no

Nå er det ikke alltid kommunene følger Strandloven men likevel sitter de nærmere og vet hvor loven bør håndheves strengt og når man kan bruks skjønn.