Viser arkivet for stikkord samvirke

Nedleggelse av N-Norges eneste eggpakkeri

Landbruksmeldingen og landbruksministeren sier det skal være landbruk over hele landet, nå skal eggpakkeriet på Silsand i Troms, det eneste nord for Trondheim legges ned, på tross av at det går med overskudd.

Hvilke signaler gir noe slikt? Egg som kommer i butikken i nord får flere dager i transport, kan neppe kalles kortreist mat. Dette er egentlig ikke noe nytt innen samvirke, meierier og slakterier legges ned og levende dyr og matprodukter får stadig lengre transport. Men skal det aldri ta slutt, blir neste stopp Sverige?

I Lebesby kommune ligger Norges nordligste eggprodusent, det nærmeste eggpakkeriet blir Trondheim 1635 kilometer lang transport bare for å bli pakket og videresendt til butikkene. Produsenten har tilbudt seg å pakke eggene selv, men har ikke fått svar. Det bør han få og et positivt svar, greit å rasjonalisere, men det går ei grense. Litt sunn fornuft skader ikke.

• Samvirkebedriftene er i hardt vær. Økt konkurranse, svekket markedskraft og økonomi under press. Jeg tror ikke stormen er veldig farlig akkurat nå, men vinden kan øke på gradvis. Det er kanskje et tegn på at uværet vil tilta i styrke og bli truende. Samvirke i Norge har en stolt historie. • naturviterne.wordpress.com

Har vi råd til friheter?

Samvirke er tryggere å levere til for oss bønder, men har vi råd til det? Må ikke samvirke først og fremst tilpasse seg markedet?

Meierisamvirket og slakterisamvirket har vært med på å bygge opp Norsk landbruk. Prinsippet er stordriftens fordeler, med produksjon på små enheter. Samvirkebedriftene skulle ta seg av videreforedling og salg, vi bønder skulle gjøre det vil kan best, jobbe på gårdene.

Tror nok det er mange, spesielt eldre, som hever øyenbrynene når jeg stiller spørsmål om samvirke. Spørsmålet må stilles, klarer feks Nortura (slakterisamvirket) å følge med tiden? Har vi bønder som eier Nortura sovet i timen?

Selvfølgelig her vi sovet, ellers hadde ikke Nortura kommet opp i de problemene, som vil koste oss dyrt å få rettet på. Sannsynligvis må også levere flere dyr pr gang dyrebilen kommer til gårds. Lange kjøreavstander setter store krav til effektiv og rask transport, kanskje må vi avtale med naboen for å gjøre innkjøringen effektiv.

Kjedene ønsker kontrakter direkte med bønder leser jeg i avisa, er det en vei å gå? Jeg tror ikke det, satser på Nortura enn så lenge, men må regne med at Nortura må effektivisere.

I fjor måtte jeg nødslakte ei ku, Nortura har en slakter som kommer på gården og slakter i slike tilfeller. Da regningen kom på slaktingen kom var det et ganske lavt beløp. Det er fordi fellesskapet i samvirke er med å betaler og det er en god grunn til fortsatt å være med i Nortura.