Viser arkivet for stikkord nb

Bevar matjorda

I årsmøteresolusjonen fra Norges Bondelag sitt årsmøte skriver de: Hvert år blir ca 15 000 dekar med dyrka og dyrkbar jord bygd ned. Nedbygging av matjord er et ran fra framtidige generasjoner. Årsmøtet krever at matjorda må få et bedre lovvern og at det etableres en nullvisjon. I høstens valg vil Norges Bondelag utfordre politikerne på et sterkere vern av matjord.

Hvorfor er det et ran for fremtidige generasjoner?

Jo fordi vi ikke kan erstatte den tapte matjorda, samtidig blir vi flere folk her i landet(8 millioner i 2060). Å satse på import er en risikosport, alle land har sine problemer, selv om det kan dyrkes mer. Fremtidens jordbruk får nye problemer, vannmangel og tørke er det viktigste. Fosfor er et viktig næringsmiddel til all plantevekst, det er et mineral som det blir mindre av og noen spår sultkatastrofe når det tar slutt. Da må man finne andre kilder eks i kloakk.