Viser arkivet for stikkord mattilsynet

• vann viktig: her på hvalstad har seniorinspektør kjetil hamnes funnet et vannsystem han liker. alle foto: per erik hagen. dyr som skal overvintre på utedrift har strenge krav på hvordan de skal bo og stelles. mattilsynet passer på at det skjer. • www.budstikka.no

Trenger vi dyrepoliti

Trenger vi dyrepoliti, når vi allerede har et Mattilsyn? Flere og flere mener vi må få et dyrepoliti, men hva med det vi allerede har, vil det ikke bli en kamp om penger mellom to etater?

På mattilsynet sin webside står det “Mattilsynet forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat, matkjeden fra jord og fjord til bord. Dette omfatter alle virksomheter innen primærproduksjon, næringsmiddelindustri og småskalaproduksjon, importører, dagligvarebutikker og alle som holder dyr (også private). Det er også Mattilsynet som fører tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter, og med omsetning av legemidler utenom apotek”.

Som vi ser står “også private” i parentes og det er på mange måter slik private dyrehold blir fulgt opp. Dyrevernalliansen og mange andre har kritisert Mattilsynet og hevdet av et dyrepoliti vil fungere bedre. Har lenge vært i tvil om det er rett og forlange en ny etat, som skal sloss om penger til budsjettene?

I Stockholm er det opprettet et dyrepoliti som en avdeling i det ordinære politiet på linje med for eksempel trafikkpoliti. Dette er en løsning som jeg tror vil fungere i Norge også, spesielt i de store byene, vold mot dyr henger ofte sammen med vold mot mennesker.

Svaret er da at vi ser at mennesker som er voldelige mot dyr, også er voldelige mot mennesker. Undersøkelser i Sverige viser at i 70 prosent av tilfellene hvor kvinner mishandles, skjer det samme med dyrene, skriver Nrk i samme artikkel.

Tror også en slik løsning vi gi politiet mere kompetanse i dyrevernsaker.