Ny studie av genmodifisert mat viser overraskende giftvirkning

I to år har franske forskere studert mulig giftvirkning av genmodifisert mais på 200 rotter. Resultat: «En massedød blant rottene som jeg ikke hadde kunnet forestille meg», sier professor i molekylærbiologi, Gilles-Éric Séralini, som har ledet forsøkene til tidsskriftet le Nouvel Observateur.

Studien ble presenter i det amerikanske fagtidsskriftet Food and Chemical Toxicology 19. september, og viser bl.a. en overhyppighet av svulster på 2 – 5 ganger kontrollgruppen blant rottene som av fått genmodifisert mais sprøytet med det kjente ugressmiddelet Roundup fra Monsanto. Hos hun-rotter ble det målt svulster på opp til 25% av levende vekt i brystene, og hos han-rotter særlig svulster i lever og nyrer. Svulstene opptrer også i langt lavere alder hos rottene fôret med gm-mais enn hos rotter som har fått ikke genmodifisert mais.

Séralini presenterer undersøkelsen for et større publikum med boka «Tous des cobays» (Vi er alle prøvekaniner) i slutten av måneden.

Kilde: http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-scandale/20120918.OBS2686/exclusif-oui-les-ogm-sont-des-poisons.html

Ole-Jacob Christensen, www.smabrukarlaget.no

Ole-Jacob Christensen er bonde og medlem i Internasjonalt utvalg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Vist 95 ganger. Følges av 1 person.

Nye bilder