Brudd i landbruksforhandlingene

Vi bønder er opprørte over tilbudet og det vil vi markere!

– Norges Bondelag kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets vedtak om økt matproduksjon på alvor, understreker Nils T. Bjørke, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag

Dette skriver Bondelaget på sin hjemmeside.

Jeg stiller meg bak og mener det er riktig og plassere ansvaret der det hører hjemme. Regjeringen med landbruksmeldingen sin har skrudd opp forventningene, men i praksis gir de ikke mer enn før. Skal det være landbruk over hele landet må tilbudet øke betraktelig. Landbruket bygges ned nesten over hele landet og dette tilbudet vil ikke stoppe det.

Vist 389 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

En av de merkeligste jordbruksforhandlingene på lenge . . . . . .
Først pruter bondelagslederen ned jordbrukets krav til det halve, før staten har lagt fram sitt tilbud og lenge før evt. forhandlinger skulle begynne.
Så legger landbruksministeren fram et skambud og forteller at han egentlig har mer penger å by på bare organisasjonene vil bite på agnet og bli med på skuespillet.
Jeg tipper at de ekstra midlene Brekk hadde å forhandle med ville endt på det samme beløpet som Bjørke prutet kravet ned til.

Merkelig er det og mange hadde store forhåpninger.

I dag brøt Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget jordbruksforhandlingene med staten. Alliansen ny landbrukspolitikk, som består av elleve miljøorganisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og ungdomspartier, støtter bruddet

På forsiden av Nationen kan du stemme om det var riktig å bryte forhandlingene.

- Jens har lagt det store egget

Harnisk er ikke en grønnsak. Det er den tilstanden norske bønder er i etter bruddet i jordbruksforhandlingene. Over hele landet aksjoneres det.

Fase 3 i morgen!

Nye bilder