Litt om Høyres landbruksmelding

Høyre starter landbruksmeldingen med å nevne laks, villsau og tykkmelk. Før de går løs på den rødgrønne regjerings landbruksmelding.

Vi bønder betaler i dag markedsreguleringen, blir det overproduksjon blir det altså bøndene selv som får svi, staten vil selvsagt ikke gi tilskudd til overproduksjon. Høyre vil merkelig nok forandre denne ordningen uten å si hvordan.

Ingen vil få råd til å kjøpe landbrukseiendommer hvis prisreguleringen forsvinner som Høyre foreslår. Dessuten vil de beholde Odelsloven, men forandre den. Høyre vil også fjerne boplikten og endre delingsforbudet i jordloven, driveplikten beholdes.

Skal man få fart på omsetningen av landbrukseiendommer slik at nye aktører slipper lettere til er det Odelsloven som må bort, en lov kan ikke bestemme hvem som er best egnet til å drive en gård. Det er ikke en selvfølge av en av arvingene har noen interesse av å drive, dermed blir eiendommen en fritidseiendom, mens naboen må legge ned av mangel på dyrkamark. Det bør også bli lettere å dele, så lenge det tjener landbruket. Har et bruk for lite areal og naboen ønsker å selge, så burde det være en formalitet å overdra jordbruksareal.

Vist 195 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Fjernes odelsloven er det første skritt til nedleggelse av norsk landbruk. Det vil bli et ras av folk som har blitt rike på papirflytting som vil kjøpe bonderomantikk for en billig penge. Driveplikten er bare en vits. Steiking av noen lefser oppfyller snart kravet til drift ,hvis den samme landbruksministeren holder et år til.

Noen kjøpte en gård her med bo og driveplikt, de har to lama og fire kaniner…. Et hus koster her noen millioner, denne gården ble solgt for 1,5 pga driveplikten, skulle kjøpt den, har jo katt….

Jeg tror odelsloven har gått ut på dato, men jeg er på ingen måte for et frislipp av markedet for landbrukseiendommer. Jeg mener det må lages et system som tar utgangspunkt i den enkelte gårds resssurser når det skal fastsettes pris og hvem som får kjøpe den. Det er viktigere at noen som ønsker å drive mmed en matnyttig produksjon som utnytter gårdens fulle potensial enn at blodsbånd skal følges.

Problemet er at de som skal drive videre trenger større arealer, mens mange som eier ikke kan eller vil drive. Skal de bare kreve gården på odel, uten å drive videre så er jorda tapt. Mange leieforhold er fra 70-tallet, å bygge ut og investere millioner uten å ha kontroll på hvor mye jord du kan disponere stopper mange. Derfor mener jeg Odelsloven er gammeldags, så lenge dyrkamarka er konsesjonspliktig, vil det sikre at jorda blir benyttet til jordbruksformål.

Odelsloven er med å holde jorda i hevd. Er fra en gård som slektens gang har drevet gården så langt tilbake som kirkebøkene ble ført. Det ville være en stor forsømmelse av etterkommerne å selge til lefsebakere ,eller kaninholdere for å oppfylle konsesjonsplikten ,
som er en vits.

Gårdbrukerne burde heller kreve at de får råderett over egen grunn på både innmark og utmark,så de kunne starte tilleggsnæring til tradisjonelt landbruk. Sånn som det er nå styres alt for mye av de kommunale organer som vil slippe allmennheten til gratis på privat grunn.

Har sagt det før, og sier det igjen: Tilskuddene skulle vært utelukkende betalt ut til antall kilo produsert for, altså gress, næringsinnhold i det og med hensyn til hvordan topografi og klima var på gårdene. Da kunne en levert for til produsenter av mat.

Dre hender som faktisk vil driveHvis alternativet er at gården blir nedlagt pga at ingen i slekten vil drive videre, må det kunne gå an å selge. Ikke alle som kjøper vil kun drive med )efser og kaniner, noen av oss vil faktisk skape oss en arbeidsplass basert på tradisjonelt landbruk. Ved å la andre kjøpe vil arbeidet generasjoner før oss har langt ned i gården holdes i hevd. Jeg er sikker på at en eller annens bestefar ville snudd seg mer i graven av at gården legges ned enn at den kommer på andre hendre som faktisk vil drive og vedlikeholde hans livsverk.

Nye bilder