Ny internasjonal bondeorganisasjon ser dagens lys

Norges Bondelag og Norsk landbrukssamvirke er blant organisasjoner i 50 land som danner WFO

Berit Hundåla, Hildegunn Gjengedal og Kai Normann Hansen var med på danningen av WFO: World farmers organisation

World Farmers Organisation heter organisasjonen som skal ta seg av interessene til bondeorganisasjoner og samvirkeorganisasjoner verden over – i forhold til verdens handelsorganisasjon, WTO, og i forhold til FAO – FNs matvareorganisasjon Les mer på Bondelaget

Vist 110 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Virker være et godt og nødvendig tiltak for å samle interessene! Bra!

Nye bilder